به سایت آماده اسکیپ خوش آمدید

آموزشگاه منحصربه‌فرد رباتیک اسکیپ

رباتیک شاخه‌ای میان رشته‌ای از مهندسی و علم است که شامل مهندسی مکانیک، مهندسی برق و علوم رایانه و چند رشته دیگر می‌شود. رباتیک شامل طراحی، ساخت و کاربرد ربات‌ها می‌شود.

سرویس‌های ما

چه چیزی ارائه میدهیم

ربوتیک از کلمه ربات مشتق شده‌است، خود کلمه ربات برای اولین بار توسط نویسنده‌ای از اهالی چکسلواکی به نام کارل چاپک و در نمایشنامه‌ای به اسم کارخانه ربات‌سازی روسوم در سال ۱۹۲۰ معرفی شد.

N

اولین آیتم از لیست ویژه‌ی رباتیک

N

دومین آیتم از لیست ویژه‌ی رباتیک

هوش مصنوعی

این فناوریها استفاده می‌شوند تا ماشین‌ها را به گونه‌ای ارتقا دهند که جایگزین انسان گردند. رباتها می‌توانند در هر موقعیت و برای هر منظوری به کار بروند ولی امروزه بسیاری از آن‌ها در محیط‌های خطرناک، فرایندهای تولید استفاده می‌شوند.

فراگیری ماشین

این فناوریها استفاده می‌شوند تا ماشین‌ها را به گونه‌ای ارتقا دهند که جایگزین انسان گردند. رباتها می‌توانند در هر موقعیت و برای هر منظوری به کار بروند ولی امروزه بسیاری از آن‌ها در محیط‌های خطرناک، فرایندهای تولید استفاده می‌شوند.

فن‌آوری‌های نوظهور

این فناوریها استفاده می‌شوند تا ماشین‌ها را به گونه‌ای ارتقا دهند که جایگزین انسان گردند. رباتها می‌توانند در هر موقعیت و برای هر منظوری به کار بروند ولی امروزه بسیاری از آن‌ها در محیط‌های خطرناک، فرایندهای تولید استفاده می‌شوند.

آموزش و پرورش

با این صنعت درگیر شوید رشد و توسعه دهید

کلمه روبات از واژه اسلاوی روبوتا به دست آمده‌است که در اصل به معنی کارگر به کار می‌رود، نمایشنامه در مورد یک کارخانه است.

N

اولین آیتم از لیست ویژه‌ی رباتیک

N

دومین آیتم از لیست ویژه‌ی رباتیک

N

سومین آیتم از لیست ویژه‌ی رباتیک

تحقیق و توسعه

این فناوریها استفاده می‌شوند تا ماشین‌ها را به گونه‌ای ارتقا دهند که جایگزین انسان گردند. رباتها می‌توانند در هر موقعیت و برای هر منظوری به کار بروند ولی امروزه فرایندهای تولید استفاده می‌شوند.

پرورش نوجوانان

این فناوریها استفاده می‌شوند تا ماشین‌ها را به گونه‌ای ارتقا دهند که جایگزین انسان گردند. رباتها می‌توانند در هر موقعیت و برای هر منظوری به کار بروند ولی امروزه فرایندهای تولید استفاده می‌شوند.

بورسیه تحصیلی

این فناوریها استفاده می‌شوند تا ماشین‌ها را به گونه‌ای ارتقا دهند که جایگزین انسان گردند. رباتها می‌توانند در هر موقعیت و برای هر منظوری به کار بروند ولی امروزه فرایندهای تولید استفاده می‌شوند.

الان شروع کنید

همیشه برای شروع کردن هرگز خیلی دیر یا خیلی زود نیست!

رباتیک شاخه‌ای میان رشته‌ای از مهندسی و علم است که شامل مهندسی مکانیک، مهندسی برق و علوم رایانه و چند رشته دیگر می‌شود. رباتیک شامل طراحی، ساخت، راه‌اندازی و کاربرد ربات‌ها می‌شود؛ کنترل، بازخورد حسگرها و پردازش اطلاعات نیز در این گروه قرار می‌گیرند.

×